เริ่มต้นขึ้นในปี 2555 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ ร่วมกันทำงานด้วยความเชื่อในกระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบสถาปัตยกรรม ทดลองทำงานเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานออกแบบ และได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ชื่อ บริษัท มานะ แอทิลิเออร์ จำกัด ขึ้นในปี 2560

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรายังคงทำงานด้วยความสนใจในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในทุกโครงการที่ทำ โดยจะเริ่มต้นชิ้นงานจากการค้นหาและสังเกตความเกี่ยวข้องกันของสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะระดับภายในตัวงานออกแบบ-ตัวอาคาร/สถานที่เอง หรือระดับชุมชนเมือง คำนึงถึงบริบทต่างๆทั้งบริบททางด้านกายภาพ และบริบททางวัฒนธรรม สังคมและวิถีชีวิต สนใจความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น รูปทรง พื้นที่ ที่ว่าง การใช้วัสดุโครงสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างต่างๆกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ทฤษฎี ทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สังคมวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิต โดยเราเชื่อว่าความพอดีของทั้ง 2 สิ่งจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี

ปัจจุบันสำนักงานบริษัท มานะ แอททิลิเออร์ จำกัด เป็นสถานที่รวมตัวกันของทีมงานที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ด้วยความเชื่อว่าทุกอาชีพมีคุณค่า และความรู้ความสามารถที่แตกต่าง แต่สามารถนำมาปรับใช้ร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน เพื่อการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบสายงานต่างๆต่อไป

MANA Atelier Co.,ltd is practicing in the fields of architecture, interior design and other related design. Focusing on relationship between abstracted subjects ( for example: theories, cultures, believes or lifestyles ) and substantial objects ( for example: form, space, materials, structure or building technology ) to create better living by great combination between these two issues.