See our projects click !!

“... บันได ตอนที่ยังเป็นแค่โครงสร้างอยู่ อาจจะมีสั่นไหวไปบ้าง แต่เมื่อใดที่ติดตั้งขั้นบันไดเสร็จแล้ว มีราวกันตกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้คนเดินขึ้นไปได้อย่างปลอดภัย

มันก็เหมือนกับชีวิต ที่บางครั้งอาจจะมีเรื่องท้าทายเข้ามาบ้าง มีความเสี่ยง ไม่มั่นคง และความไม่สะดวกสบายบ้าง แต่ถ้าเราเรียนรู้ หาเครื่องมือประกอบการใช้ชีวิต และมีทัศนคติที่ดีอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง ...” - mac_mn